Fredagen 14 April – Underhåller Ginger Beards i Terrassen.