Fredagen 30 Juni – Underhåller Jacobsson & Saxin på Terrassen