Lördagen 8 April (Påskafton) Underhåller Peter Wall, från ”The Band” i Terassen