Fredagen 26 April spelar Jacobsson & Saxin på Terrassen, 20-23.