Fredagen 29 December spelar Dun Aengus i Terrassen, kl. 20-23.