Lördag 13 Juli – Thomas spelar på Terrassen, 21-00.