Lördag 17 Februari spelar Ian Moloney på Terrassen, 20-23.