Lördag 18 Maj – Paul Schöning spelar på Terrassen, 21-00.